TolkeSmil

"Når smilet gør forskellen"


anni@tolkesmil.dk

22 77 05 39

Hvem er TolkeSmil


Bag TolkeSmil finder du mig :-)


Mit navn er Anni Hillerup Bang og jeg har været uddannet tegnsprogstolk siden 2013. Jeg startede op som selvstændig i foråret 2018 og har forinden været ansat i flere firmaer, som har givet mig en bred erfaring indenfor tolkelivet :-)


Tegnnavn: A9


TolkeSmil startede egentlig som en grundfilosofi; En smilende tolk er en god tolk. Det skal forstås på den måde, at en tolk, der trives og er glad for sit arbejde, også er en engageret og fleksibel tolk.


 Jeg synes det er vigtigt, at brugeren er i fokus og samarbejdet med denne er alfa og omega. En glad tolkebruger giver en glad tolk :-) Samtidig ligger det mig meget på sinde, at ingen står uden tolk.Priser

Pr. 01.05.2024 på alle sektoransvarsopgaver


Grundtakster


Der faktureres for mindst en tolketime uanset tolkeopgavens varighed. Efter den første time opkræves der pr. påbegyndte halve time.Grundtakst i alle zoner

kr 730,-

Zonetillæg

kr 310,-

Zone 1:


Zone 1 dækker over følgende postnumre: 1000-2665; 2700-2930; 3500-3520


Zone 2:


Zone 2 dækker over følgende postnumre: 2670-2690; 2942-3490; 3540-3670; 4000-4160; 4600-4690;

kr 730,-

kr 1.190,-

Zone 3:


Zone 3 dækker over følgende postnumre: 3700-3790; 4170-4190; 4200-4595; 4700-4990;


Særlige tillæg pr. time

Aften- og nat

Fra kl. 17.00 - 07.00


kr 95,-

Weekend og helligdageSærligt krævende tolkninger

F.eks. Tolkning i kirken, fremmedsprogstolkninger, retstolkninger o. lign.


kr 180,-

kr 150,-

Øvrige betingelser


Kræves der to tolke til opgaven, vil der blive faktureret for begge tolke.


Akutte opgaver faktureres med min. 4 x grundtaksten i den pågældende zone uanset opgavens varighed.

- Ved akutte bestillinger menes opgaver med max. 48 timers varsel før tolkeopgavens start.

Afbestilling / Aflysning


Afbestillinger/aflysninger skal ske senest 7 dage/ 5 hverdage forinden planlagt opgave. Aflyses senere end dette, faktureres det fulde beløb medmindre tolken kan afsættes til anden tolkeopgave indenfor samme tidsrum.


Hvis tolken møder forgæves til en opgave, faktureres fuld pris for det bestilte tidsrum.